دوره آموزش تخصصی کارمند امور اداری/ کارشناس امور اداری

کد مهارتی استاندارد شغل کارمند امور اداری : 3/ 1/ 39/ 93- 3

کد مهارتی استاندارد شغل کارشناس امور اداری : 4/ 1/ 37/ 93- 3

همراه با اخذ گواهینامه حضور در دوره آموزشی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شهریه دوره :

شهریه دوره کارمند امور اداری، ۲۷۱ هزار تومان (دویست و هفتاد و یک هزار تومان).

شهریه دوره کارشناس امور اداری، ۳۲۹ هزار تومان (سیصد و بیست و نه هزار تومان).

مدت دوره: هر دوره ۶ جلسه ی ۴ ساعته- ۲ روز در هفته

محتوای دوره:

کارمند امور اداری: ایجاد ارتباط موثر با واحدهای سازمان و ارباب رجوع- استفاده از قانون کار در اشتغال، حقوق و مزایا- استفاده از قوانین و مقررات تامین اجتماعی در امور بیمه، رفاهی و بازنشستگی- انجام امور استخدامی و تشکیل پرونده پرسنلی- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و صدور احکام- تهیه گزارش و نگارش مکاتبات اداری و پرسنلی- تهیه آمار و اطلاعات نیروی انسانی- کنترل ورود و خروج نیروی انسانی- نگهداری و حفظ اسناد و مدارک امور اداری.

کارشناس امور اداری: بررسی انواع سیستم ها، روابط رسمی و غیر رسمی و راه های ایجاد روابط انسانی مطلوب در سازمان- بررسی و پیاده سازی قوانین و مقررات استخدام کار مرتبط با امور کارکنان- انجام مکاتبات اداری و تهیه آمار و گزارشات عملکرد کارکنان- طراحی و تجزیه و تحلیل شغل و ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل جهت تقسیم کار- تنظیم قرارداد کارکنان و تغییرات آن- بررسی عملکرد کارکنان سازمان و تشخیص نقاط ضعف و تلاش در جهت رفع آنها- دریافت گزارشات نیاز سنجی آموزشی از واحدها جهت اجرای آموزش کارکنان- برنامه ریزی و هماهنگی در سازمان با توجه به ساختار سازمانی جهت بهبود روش ها- محاسبه حقوق و مزایای کارکنان سازمان طبق قانون کار و تامین اجتماعی.

کارمند اداری و کارشناس اداری

در پایان دوره، آمادگی شرکت در آزمون کتبی و عملی که توسط سازمان فنی و حرفه ای برگزار میگردد را خواهید داشت.

ثبت نام و حضور در سه سمینار رایگان:

سمینار مدیریت فردی در زندگی و کار     

سمینار  مهارت های فردی در محیط کار؛ و توانمند سازی کارکنان   

سمینار شخصیت شناسی و رفتار سازمانی

در صورت عدم رضایت از دوره یا کارگاه آموزشی در جلسه ی اول، متقاضی امکان انصراف از دوره یا کارگاه آموزشی و عودت کل مبلغ دوره را خواهد داشت.

مدرس: سرکار خانم حسن زاده – کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک منابع انسانی از دانشگاه تهران- بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت و مدیریت در نهادهای دولتی و خصوصی.

نکته:

حد نصاب ثبت نام تعداد نفرات در هر دوره آموزشی: ۴۰ نفر

حد نصاب ثبت نام تعداد نفرات در هر یک از کارگاه های آموزشی: ۲۰ نفر

شهریه براساس تعرفه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد.

۲۵ درصد شهریه در زمان ثبت نام دریافت می گردد.

جهت ثبت نام و رزرو سمینارهای رایگان با شماره تلفن  ۴۲۸۸۱۸۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.