مهارت های فردی در محیط کار؛ و توانمند سازی کارکنان

آنچه در این سمینار خواهید آموخت:

مهارت های پایه و مهارت های مناسب شغل شما- موارد کلیدی در کسب مهارت های فردی مورد نیاز- آموزش های کاربردی و مهارت یادگیری- برنامه ریزی در کسب و توسعه مهارت های فردی.

عوامل موثر در توانمندسازی کارکنان- عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی و حذف آنها- شناخت توانمندی های بالقوه فردی- ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی افراد و استفاده از قابلیت های آنها- آموزش های کاربردی به منظور افزایش توانمندی کارکنان- نقش همکاری و هماهنگی کارکنان در موفقیت سازمان.

سمینارهای آموزش تخصصی رایگان

سخنران: سرکار خانم حسن زاده

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک منابع انسانی از دانشگاه تهران- بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت و مدیریت در نهادهای دولتی و خصوصی. مشاور مدیریت کسب و کارها.

 

جهت ثبت نام و رزرو سمینارهای رایگان با شماره تلفن  ۴۲۸۸۱۸۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.